ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΧΩΡΟΣ

Το υποκατάστημα της εταιρείας βρίσκεται στο 14Ο χιλ. Δράμας – Νευροκοπίου σε μια έκταση 26.000 m2.

Σκοπός ίδρυσής του ήταν η αποθήκευση όγκων σε σημείο στο οποίο η πρόσβαση είναι πιο εύκολη από την πρόσβαση στο λατομείο, κυρίως κατά την διάρκεια του χειμώνα, καθώς και η διαχείριση τους: καθαρισμός, κατηγοριοποίηση, ποιοτική διαλογή, ζύγισμα, φόρτωση.

Με την μεταφορά των όγκων στο υποκατάστημα η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει στον πελάτη υπηρεσίες υψηλού επιπέδου καθώς παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο υλικών τα οποία έχουν καθαριστεί και ταξινομηθεί,  χωρίς να υφίσταται χρονικός περιορισμός.