ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με την διακριτική εμπορική επωνυμία LYDIA STONE, ξεκίνησε την λειτουργία της το 2007. Ο βασικός μέτοχος, κος Παύλος Γιαννακόπουλος, με παρουσία στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου από το 1987, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την εμπειρία του και να προχωρήσει στην ίδρυση εταιρείας και εργοστασίου για την παροχή υπηρεσιών κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου. Το εργοστάσιο βρίσκεται στο 14ο χλμ. Δράμας – Καβάλας και εξοπλίστηκε με καινούρια μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που επιτρέπουν την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και ακρίβειας με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Το 2014, η επιχείρηση αντιλαμβανόμενη την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα ύπαρξης πρώτης ύλης έτσι ώστε να καταστεί αυτάρκης και να μπορεί να υποστηρίζει το εργοστάσιο της με δική της πρώτη ύλη, προχώρησε στην έρευνα, αγορά και διαδικασίες αδειοδότησης λατομικού χώρου. Το καλοκαίρι λοιπόν του 2017 η Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ξεκίνησε εξορυκτικές δραστηριότητες στο ιδιόκτητο λατομείο λευκού μαρμάρου στη θέση ΠΥΡΓΟΙ του νομού Δράμας.

Με την έναρξη του λατομείου, η εταιρεία έγινε πλέον μια πλήρως καθετοποιημένη επιχείρηση με ιδιόκτητο λατομείο και εργοστάσιο, ενώ βρίσκεται σε ανάπτυξη ένα διεθνές δίκτυο πωλήσεων μέσω άμεσων επαφών με εταιρείες του εξωτερικού αλλά και μέσω συμμετοχής σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις.

Ο στόχος της εταιρείας είναι η καθιέρωση της ως αξιόπιστος προμηθευτής εξαιρετικών προϊόντων μαρμάρου στις διεθνείς αγορές μέσω συνεχών επενδύσεων, βέλτιστης εκμετάλλευσης της πρώτης ύλης και αξιοποίησης της εμπειρίας των στελεχών της, σε συνδυασμό με σεβασμό στο περιβάλλον και τήρηση των κανονισμών ασφαλείας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.